26 d’abril de 2008


21: Moment del trasllat
22: Arribant a La Salamandra


23: El estret pas de La Salamandra

24:Baixant al torrent del Migdia i rètol “cutrillo” indicant el Montgròs i la font de la Cadireta


25:La canal de la font de la Llum