6 de març de 2010
Camí de les cingleres
Bauma de les Pixerelles
El grup al Escalar de les Baumes


Caminant per la lleixa, ara, aprimada consideradamentPas equipat amb escales