14 de novembre de 2009

16: El camí és un constant puja i baixa


17: Coll de les Comes amb el Cilindre o Cabrit


18: Camí recorregut per l’interior de la Muntanya19: Pas equipat sota la paret oest de la Roca Plana dels Llamps
20: Roca Plana dels Llamps i Ecos des de el Montgròs