16 de maig de 20096: Pòster informatiu del diferents camins que porten a Rocacorba


7: Coll de la Creueta i Rocacorba
8: Detall de la façana de Santa Maria de Rocacorba
9: L’església de Santa Maria i el Puigsou, 992 m. amb les antenes de telecomunicacions
10: El grup al cim del rocam de l’església de Santa Maria