15 de novembre de 20086: Plans de Monegals
7: Moments de dubte del camí a seguir

8: Plans de Feners

9: És comença a albirà La Covil

10: Coll Pan, 1749 m. des de on tenim una molt bona vista dels cims de la Vall de Núria