20 d’octubre de 2007


11: El grup a punt de passar per el torrent de Joan Déu


12: Passant els “ganxos”


13: El camí fa consta’ns pujades i baixades


14: Clot de Malinfern amb el cable d’acer com a passamà

15: Isard ven a pop nostre