30 de juny de 2007


6: A la zona de la Jaça del Mig


7: Pujant la Jaça del Mig
8: Trobada amb els Mulats9: Trobada amb els Mulats


10: Pujant la Jaça de Dalt