12 de maig de 2007


6: Sant Baldiri de Taballera


7: Sant Baldiri de Taballera

8: Gorg al Rec Talabre9: Corriol de baixada a la cala Taballera10: La Cala Taballera