3 de març de 2007

16: El poble de Bruguera al nostres peus


17: Moments de baixada18: Moments de baixada19: Hem deixat la pista i enfilem directe a Bruguera20:El Taga des de el poble de Bruguera